Fərid Şərifov tərəfindən Mahir Muradova şeir həsr edilib

Sizi axtarıb səsləyirik
Hörmətinizi bəsləyirik
Sizi çox istəyirik
Sevimli Mahir Müəllim

Qoyub getdiniz bizi
Görmək istəyirik sizi
Ürəyimiz istəyir sizi
Sevimli Mahir Müəllim

Ürəyimizdə yaşayırsız əbədi
Qazandınız yüksək hörməti
Ürəyimiz istəyir sizi
Qoyub getdiniz bizi


Hörmətlə: Fərid Şərifov
Ulutv.İnfo