Əlaqə

E-mail adresslər

Baş redaktor:

Seyidoqlumk@gmail.com
070 402 02 85

Redaksiya:

Ulutv.info@mail.ru
055 402 02 85