Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidenti Fransa Milli Assambleyasını bədnam qətnaməni qəbul etməməyə çağırıb

Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Dostları Assambleyasının (ADA) prezidenti Jerom Lamber Fransa Milli Assambleyasının 577 üzvünə müraciət edib.

Müraciətdə 28 noyabr 2022-ci il tarixində Fransa Milli Assambleyasında Azərbaycana qarşı sanksiyaların tətbiqini nəzərdə tutan qətnamənin müzakirəyə çıxarılmasına etiraz edilib.

J.Lamber öz mövqeyini məlum qətnaməni hazırlayanların Ermənistanla Azərbaycan arasında mövcud vəziyyətdən tamamilə xəbərsiz olmaları və beynəlxalq hüquq normaları ilə əsaslandırıb.

Nəzərə çatdırıb ki, məhz Ermənistan 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın böyük bir hissəsini (ərazisinin 20%-ə yaxını) zor gücü ilə işğal edib. Beynəlxalq hüquqa zidd olan bu qəsbkarlıq BMT-də dəfələrlə müzakirə edilib və pislənilib. BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan Fransa da erməni işğalını pisləyən bütün qətnamələrə səs verib.

Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü müdafiə etmək hüququndan istifadə etməklə iki il əvvəl Ermənistanın işğalına son qoyduğuna və bundan sonra bölgədə vəziyyətin əsasən sabitləşdiyinə diqqət cəlb edilib.

Beynəlxalq qurumların öz ərazilərini azad edən Azərbaycanın ünvanına heç bir qınaq səsləndirmədiyini vurğulayan J.Lamber xatırladıb ki, Prezident Emmanuel Makron özü son aylarda Fransanın Azərbaycanın 1991-ci ildəki dövlət sərhədlərini – Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalından əvvəlki beynəlxalq səviyyədə tanınan dövlət sərhədlərini qəbul etdiyini bir neçə dəfə etiraf edib. “Bundan daha aydın mövqe ola bilməz”, - deyə o əlavə edib.

J.Lamber qeyd edib ki, 2020-ci ilin noyabrında üçtərəfli sazişin imzalanmasından bəri Azərbaycan qonşusu ilə dayanıqlı sülhü bərqərar etmək istəyir, lakin məhz Ermənistan iki xalq arasında münasibətləri sabitləşdirməyə gətirib çıxaracaq dinc danışıqların qarşısını alır.

ADA prezidenti bildirib ki, mövcud vəziyyəti qiymətləndirə bilməyən Ermənistandakı qatı millətçi çevrələr vaxtaşırı təxribatlar törədir, Ermənistan, Azərbaycan və Rusiya arasında əldə olunmuş üçtərəfli razılaşmaları şübhə altına almağa çalışır. Halbuki üçtərəfli bəyannamələrə zidd olaraq Azərbaycan ərazilərində minaların yerləşdirilməsinə cəhdlərin davam etdirilməsi, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasından, regionda kommunikasiya və nəqliyyat yollarının açılması prosesindən imtina olunması qəbuledilməzdir.

Ermənistandakı ifrat millətçilərin bənzərlərinin erməni diasporunda mövcud olduğunu vurğulayan ADA prezidenti həmin qüvvələrin bir neçə senatoru beynəlxalq hüquq, dayanıqlı sülhün axtarışı, eləcə də Fransanın bütün xalqlarla yaxşı münasibətlər saxlaması baxımından tamamilə yersiz bu təşəbbüslə çıxış etməyə inandırmaq üçün yol tapdıqlarını məyusluqla diqqətə çatdırıb.

“Təəssüf ki, milli ərazimizdə mövcud olan erməni əsilli nüfuzlu fransız icmasının bəzi nümayəndələri arasında “qisas” arzusu həqiqətən də mövcuddur. Məhz erməni diasporundakı ekstremistlərin yaratdığı manevrlərə görə Ermənistan, Fransa və Avropa İttifaqı özlərini iştirakçı kimi qələmə vermək hüququnu itiriblər”, - deyə J.Lamber acı faktı konstatasiya edib.

Bütün əngəllərə baxmayaraq, Azərbaycanla Ermənistan arasında dinc danışıqların irəlilədiyinə diqqəti cəlb edən ADA prezidenti xatırladıb ki, bu yaxınlarda Praqa və Soçidə iki dövlətin liderləri bir-birinin ölkəsinin süverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanıyan bəyannamələrlə çıxış ediblər.

“Bu o deməkdir ki, sizə təqdim olunan “qətnamə” mövcud vəziyyəti əks etdirməkdən uzaqdır. Qətnamənin qəbulu, hətta Fransanın diplomatik mövqeyini əks etdirməsə belə, ölkəmizi bu ərazilərin, onların tarixinin və ən yaxşı münasibətləri nizama salmağa çağırdığımız bu xalqların mürəkkəb reallıqlarından bir az da təcrid edə bilər. Halbuki biz Avropanın sərhədlərində və bir çox sivilizasiyaların kəsişməsində yerləşən bu regionda mövcud olmağa və müəyyən təsirə imkan verən ən yaxşı münasibətləri dəstəkləməliyik”, - deyə J.Lamber nəzərə çatdırıb.

Sonda J.Lamber parlament üzvlərini reallığı və mövcud vəziyyəti əks etdirməyən retrograd qətnamənin əleyhinə səs verməyə çağırıb. “Fransa sülh üçün çalışmalı, onun parlament nümayəndələri icmalar arasında problem yaratmamalıdır”.

Xatırladaq ki, noyabrın 15-də Fransa parlamentinin yuxarı palatası olan Senat Azərbaycana qarşı sanksiyaları nəzərdə tutan bədnam qətnamə qəbul edib. Noyabrın 28-də isə bu qətnamə Fransa parlamentinin aşağı palatası olan Milli Assambleyada müzakirəyə çıxarılacaq.
______________________________
Президент Aссоциации друзей Азербайджана призвал Национальную ассамблею Франции не принимать пресловутую резолюцию

Президент функционирующей во Франции Ассоциации друзей Азербайджана (АДА) Жером Ламбер обратился к 577 членам Национальной ассамблеи Франции.

В обращении выражен протест против вынесения на обсуждение 28 ноября 2022 года в Национальной ассамблее Франции резолюции, предусматривающей применение санкций против Азербайджана.

Ж.Ламбер обосновал свою позицию тем, что лица, подготовившие известную резолюцию, не имеют никакого представления о нынешней ситуации между Арменией и Азербайджаном, а также нормами международного права.

Он отметил, что именно Армения в начале 1990-х годов силой захватила значительную часть Азербайджана (около 20% его территории).

Эта оккупация, противоречащая международному праву, неоднократно обсуждалась и осуждалась в ООН.

Франция, являющаяся членом Совета Безопасности ООН, также проголосовала за все резолюции, осуждающие армянскую оккупацию.
Подчеркнуто, что два года назад Азербайджан, воспользовавшись правом на защиту своей территориальной целостности, положил конец армянской оккупации, после чего ситуация в регионе в основном стабилизировалась.

Констатировав, что международные структуры ни в чем не упрекнули Азербайджан, освободивший свои территории, Ж.Ламбер напомнил, что Президент Эммануэль Макрон сам неоднократно говорил в последние месяцы, что Франция принимает государственные границы Азербайджана 1991 года – признанные на международном уровне государственные границы до оккупации армянскими вооруженными силами. “Более ясной позиции быть не может”, - добавил он.

Ж.Ламбер отметил, что со дня подписания в ноябре 2020 года трехстороннего соглашения Азербайджан стремится к утверждению устойчивого мира с соседом, однако именно Армения препятствует мирным переговорам, которые приведут к стабилизации отношений между двумя народами.

Президент АДА подчеркнул, что ультранационалистические круги в Армении, не способные оценить нынешнюю ситуацию, периодически чинят провокации, пытаются поставить под сомнение трехсторонние договоренности, достигнутые между Арменией, Азербайджаном и Россией.

В то время как продолжение попыток размещения мин на территории Азербайджана, отказ от вывода армянских вооруженных сил с его территории, открытия коммуникационных и транспортных путей в регионе вопреки трехсторонним декларациям является неприемлемым.

Констатировав, что люди, подобные находящимся в Армении ультранационалистам, существуют и в армянской диаспоре, президент АДА с огорчением сказал, что эти силы нашли путь, чтобы убедить нескольких сенаторов выступить с данной инициативой, совершенно неуместной с точки зрения международного права, поиска устойчивого мира, а также установления Арменией хороших отношений со всеми народами.

“К сожалению, среди некоторых представителей влиятельной французской общины армянского происхождения, существующей на нашей национальной территории, действительно имеет место жажда “мести”. Именно из-за маневров экстремистов из армянской диаспоры Армения, Франция и Европейский Союз утратили право выдавать себя за участников”, - сказал Ж.Ламбер, констатируя горький факт.

Отметив, что несмотря на все препятствия, мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией продвигаются, президент АДА напомнил, что недавно лидеры двух государств выступили в Праге и Сочи с декларациями, признающими суверенитет и территориальную целостность стран друг друга.

“Это означает, что представленная вам “резолюция” далека от отражения нынешней ситуации. Хотя принятие резолюции не отразит даже дипломатической позиции Франции, тем не менее, может еще больше изолировать нашу страну от сложных реалий этих территорий, их истории, народов, которые мы призываем упорядочить самые хорошие отношения.

В то время как нам следует поддерживать лучшие отношения, позволяющие нам находиться и иметь влияние в этом регионе, расположенном на границах Европы и на стыке многих цивилизаций”, - сказал Ж.Ламбер.

В заключение Ж.Ламбер призвал членов парламента проголосовать против ретроградной резолюции, не отражающей реальности и нынешней ситуации. “Франция должна стремиться к миру, представителям ее парламента не следует создавать проблем между общинами”.

Напомним, что 15 ноября Сенат, являющийся верхней палатой парламента Франции, принял пресловутую резолюцию, предусматривающую санкции против Азербайджана. А 28 ноября данная резолюция будет вынесена на обсуждение в Национальной ассамблее, являющейся нижней палатой парламента Франции.

Ulutv.info